Archív
Týždeň mozgu

Dňa 17.3.2015 sa konala prednáška o mozgu. Prijímatelia aj zamestnanci sa dozvedeli veľa zaujímavosti o mozgu, jeho fungovaní, či zlyhávaní. Po prednáške bolo premietnuté video „Bol raz jeden život – časť Mozog“.

Na druhý deň prebiehala vedomostná a kognitívna súťaž  medzi prijímateľmi ŠZ, DSS a ZpS. Do tejto súťaže sa zapojilo 21 prijímateľov. Súťažiacich prišli podporiť zamestnanci a ostatní prijímatelia zariadenia.

Spoločným menovateľom týchto aktivít bol MOZOG. Program obidvoch dní mal pozitívny ohlas. 

     
     
PhDr. Cibríková K., 20.03.2015 11:29
Powered by: Profistranky CMS