Archív
Týždeň dobrovoľníctva 2016

VIA LUX sa zapojilo do programu ,,Týždeň dobrovoľníctva“, ktorý otvorila v zariadení p. riaditeľka Ing. Mudráková. Prvý deň srdečne privítala žiakov ZŠ z Barce a zamestnancov ÚPSVaR v Košiciach. Deň otvorených dverí bol spestrený hudobnou skupinou LUX pod vedením Ing. Sedláka. Dobrovoľníci si mohli vypočuť prednášku na tému ,,Hodnota človeka, ľudská dôstojnosť a úcta k starším“. Zamestnanci MÚ MČ Košice – Barca spolu so svojimi deťmi a našimi prijímateľmi v tvorivých dielňach vyrábali rôzne upomienkové predmety.

Druhý deň dobrovoľníctva navštívili zamestnanci Košického samosprávneho kraja naše zariadenie. Prijímatelia mali veľmi bohatý program ako v dopoludňajších, tak aj v popoludňajších hodinách. Dopoludnia s našimi prijímateľmi hrali spoločenské hry. Žiaci strednej odbornej školy veterinárnej potešili prijímateľov zariadenia zvieratkami. Navštívili nás aj žiaci z Trebišova, ktorí sa zapojili v tvorivých dielňach pri výrobe dekoratívnych predmetov. V popoludňajších hodinách sa dobrovoľníci spolu s prijímateľmi zúčastnili prechádzky v blízkosti zariadenia – v Barčianskom parku.

 
04.10.2016 14:12
Powered by: Profistranky CMS