Archív
Tancuj srdcom 2018

Dňa 21.9.2018 dvaja prijímatelia DSS a ZpS VIA LUX Košice-Barca, reprezentovali zariadenie na II.ročníku tanečno-pohybovej súťaže " Tancuj srdcom" v Rožňave. Cieľom súťaže bola podpora a rozvoj schopnosti a zručnosti v oblasti mobility, koordinácie pohybu v súlade s hudbou, rytmom, melódiou a dynamikou. Súťaž organizovala Jasanima - domov sociálnych služieb Rožňava. Zariadenie reprezentoval tanečný pár s vystúpením novomanželského tanca. Vystúpenie malo úspech, bolo zážitkom pre učinkujúcich aj pre zúčastnených. Prítomní ich odmenili silným aplauzom. Pre prijímateľov bola táto akcia povzbudzujúca do ďalšieho obdobia.

28.09.2018 13:43
Powered by: Profistranky CMS