Archív
Stretnutie s rodinnými príslušníkmi 2017

V spoločenskej miestnosti úseku domova sociálnych služieb na 4. oddelení sa konalo stretnutie rodinných príslušníkov a priateľov našich prijímateľov. Všetkých prítomných privítala vedúca úseku Mgr. Vargová. Rodinný príslušníci mali možnosť nahliadnuť do diania v našom zariadení prostredníctvom krátkej video - prezentácie. Naša prijímateľka nám svojou básňou spríjemnila popoludňajšie spoločné chvíle. 

03.10.2017 13:57
Powered by: Profistranky CMS