Archív
Stretnutie národnostných menšín

Spolužitie národnostných menšín na Slovensku je témou, o ktorej sa hovorí veľmi veľa, no mnohí o nej vedia len sporadicky. V zariadení VIA LUX Košice – Barca sa dňa 31.3.2015 uskutočnila beseda na túto tému. Oslovení prijímatelia patriaci do jednotlivých menšín sa aktívne zapojili do diskusie, kde nám priblížili svoje zvyky, tradície a kultúru. Pre spolunažívanie prijímateľov nie je dôležitá národnosť, ale tolerancia, porozumenie a úcta.

07.04.2015 12:16
Powered by: Profistranky CMS