Archív
Športové hry VIA LUX 2016

„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“.

V tomto duchu sa aj tento rok konali športové hry pre prijímateľov zariadenia VIA LUX DSS a ZpS Košice - Barca. Športový deň sa uskutočnil v príjemnom prostredí v parku blízko zariadenia.

Po úvodnom otvorení športových hier pani riaditeľkou Ing. Mudrákovou a sľube športovcov nasledovali samotné súťaže. Súťažilo sa v deviatich rozličných disciplínach, na ktorých priebeh dohliadala porota. Všetky družstvá preukázali svoju silu, tímovú spoluprácu a vedomosti. Záver športového dňa bol ukončený odovzdaním diplomov a symbolických cien.

08.07.2016 12:26
Powered by: Profistranky CMS