Archív
Športová olympiáda 2012

Tohtoročnú Športovú olympiádu zahájila pani riaditeľka za účasti hostí z KSK, vedúcich ÚSOK a divákov z radov klientov, ktorí prišli súťažiacich povzbudiť. Na štart sa postavilo 15 súťažných dvojíc a traja jednotlivci. Olympijská trať pre väčšiu zaujímavosť viedla menším okruhom Barčianskeho parku od letného amfiteátra smerom k električke a späť. Na vyznačenej trati boli 4 stanovištia so súťažnými disciplínami. Úlohou súťažiacich na prvom stanovišti bolo zhodiť čo najväčší počet kuželiek. Druhou disciplínou bolo hádzanie loptičiek do koša. Ďalšou úlohou bolo na vybrané slová zaspievať známu pesničku. Za výdatnej pomoci pani Palenčárovej, členky speváckeho súboru LUX, sa tejto úlohy všetci zhostili úspešne. V dobrej pesničkovej nálade sa súťažiaci presunuli k poslednému stanovišťu, kde sa zahrali na Popolušku. Ich úlohou bolo v minútovom limite vybrať z krabice čo najväčší počet vrchnákov PET fliaš rovnakej farby. Súťažiaci štartovali v krátkych intervaloch. Do bodovacej kartičky, ktorú mala každá dvojica na trati so sebou, sa zapisovali body dosiahnuté v každej disciplíne. V cieli sa body spočítali a zapísali na výsledkovú tabuľu. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené malé občerstvenie. Dobrú náladu v cieli udržiavali diváci spevom známych ľudových pesničiek.

Na základe dosiahnutých bodov sa na 3.bronzovom mieste umiestnila dvojica Imrich Babinčák a Margita Kažimírová. Striebornú pozíciu si vybojovali Mária Pavelčáková a Miroslav Lacko.  Na víťaznej priečke sa umiestnili Margita Beerová a Štefan Chanas. Vecné ceny a gratulácie víťazom odovzdala vedúca ÚSOK. Ostatní súťažiaci boli odmenení cenou útechy vo forme sladkej dobroty.

Všetkým víťazom ešte raz gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

13.08.2012 13:53
Powered by: Profistranky CMS