Archív
ŠPORT BEZ BARIÉR 2017

Dňa 25.5.2017 sa prijímatelia zariadenia VIA LUX – DSS a ZpS zúčastnili športového podujatia pod názvom „ŠPORT BEZ BARIÉR“, ktorého usporiadateľom bolo mesto Košice, Mestská časť Košice – Juh a Rada seniorov mesta Košice. Akcia sa uskutočnila v Športovo zábavnom areály na Alejovej ulici v Košiciach. Cieľom akcie bolo podporiť športovú aktivitu zdravotne znevýhodnených občanov v rôznych športových disciplínach, vytvárať dobré medziľudské vzťahy a športovať v duchu fair – play.  Našim súťažiacim sa najviac páčili športové disciplíny, v ktorých úspešne uspeli, alebo boli pre nich zaujímavé, napr. ako bol  Petangue. Za športové výkony boli všetci zúčastnení odmenení účastníckym listom a medailou, čomu sa veľmi potešili. Veselú športovú atmosféru spestrili športovci spevom a tancom na ihrisku.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
30.05.2017 14:23
Powered by: Profistranky CMS