Archív
Rozvíjajme svoju pamäť – dopoludnie otázok a odpovedí

Dňa 13.10.2017 sa uskutočnilo v DSS VIA LUX v Barci dopoludnie otázok a odpovedí. Päť trojčlenných družstiev súťažilo medzi sebou a presvedčili sa, že nie nadarmo navštevujú aktivitu Rozvoj rozumových schopností. Odpovedali na otázky: Z čoho sú hviezdy? Prečo hviezdy blikajú? Majú hviezdy tvar? Aké horúce je slnko? a pod.

Riešili úlohy, pri ktorých si overovali svoju sluchovú a zrakovú pamäť. Najväčšiu zábavu pre samotných súťažiacich aj divákov mali jazykolamy.

Pre súťažiacich boli pripravené ceny aj občerstvenie – jablko a lúpané orechy. Orech je symbolom tvaru mozgu.

Prijímatelia sa zabávali a overili si ako funguje pamäť. Zistili, či to čo vedeli, vedia ešte aj dnes.

Prijímatelia vyjadrili spokojnosť s podujatím.

   
   
   
   
   
   
24.10.2017 14:17
Powered by: Profistranky CMS