Archív
Recepty z babičkinej kuchyne

Súťaže sa zúčastnilo 17 súťažiacich z radov našich klientov, ktorí boli rozdelení do 8 súťažných družstiev. Samotné pečenie prebiehalo v kuchynke zariadenia od pondelka do štvrtku v dopoludňajších hodinách. Každý deň piekli 2 súťažné družstvá. Ochutnávka upečených placiek bola pre milovníkov tohto pokrmu zadarmo každý súťažný deň v priestoroch vstupnej haly z rúk samotných súťažiacich. Súťažné družstvá hodnotila odborná porota zložená z vedúcich zariadenia zastúpená p. Ing. Sedlákom, p. Ing. Holubeckou a p. Brečkovou. V úvode vyhodnotenia súťaže vedúca ÚSOK PhDr. K. Cibríková poďakovala všetkým súťažiacim za ich účasť na tejto akcii a vyzdvihla ich zručnosť, šikovnosť, ale aj fantáziu, s akou boli placky pečené a podávané. Porota napokon ocenila všetkých súťažiacich krásnymi cenami. Pri posedení, ktoré bolo súčasťou vyhodnotenia sa súťažiaci vrátili v myšlienkach späť k uplynulým dňom a pri káve a zákusku sa v ich vzájomnom rozhovore tvorili cenné nápady, vhodné pre budúcoročné kulinárske dni.

Súťažiace družstvá:

1. družstvo:Margita Timková, Mária Kaščáková

2. družstvo:Alžbeta Fuseková, Helena Palenčárová

3. družstvo:Verona Kováčová, Štefan Chanas

4. družstvo:Margita Beerová, Alžbera Hiščáková a Verona Macková

5. družstvo:Katarína Baksayová, Marta Majniová

6. družstvo:Ladislav Jevický, Ján Sobinovský

 

7. družstvo:Elena Vegsoová, Jozef Zigo

8. družstvo:Helena Harčárová, Irena Scholtzová

Porota:

vedúca stravovacieho úseku:Ing. J. Holubecká

vedúca úseku technickej prevádzky: M. Brečková

vedúci ekonomického úseku: Ing. P. Sedlák

24.08.2012 00:00
Powered by: Profistranky CMS