Archív
Predvianočné posedenie

Pri príležitosti koncoročného posedenia pri živej vyzdobenej jedličke si dňa 20.12.2019 prijímatelia nášho zariadenia pripravili dojímavý predvianočný program. Prostredníctvom piesni, básni a vinšov zaželali všetkým šťastné, veselé a požehnané sviatky plné lásky, radosti a božieho požehnania. Popriali nám veľa zdravia do nového roku 2020.

Na záver si všetci pri vianočnom stromčeku zaspievali tradičnú ,, Tichú noc."

21.12.2019 12:54
Powered by: Profistranky CMS