Archív
Pozdravy jubilantom za obdobie máj, jún a júl 2015

Letný júlový deň bol ako stvorený na oslavu sviatku narodenín našich klientov.  V jedálni zariadenia bolo usporiadané slávnostné stretnutie s jubilantmi, ktorí si pripomenuli svoje životné jubileum – 40, 60, 70, 75, 80, 90, 91, 96 a 104 rokov.  K oslávencom sa prihovorila pani riaditeľka Mudráková, ktorá zároveň pripomenula výnimočné životné jubileum jednej z našich klientiek, ktorá sa dožila 104 – tých narodenín. Stretnutie bolo obohatené kultúrnym programom. Slávnostnú atmosféru spestrili aj členovia spevokolu LUX, ktorí rozospievali a roztancovali ostatných gratulantov a malým občerstvením sa spríjemnilo milé dopoludňajšie stretnutie s jubilantmi.

16.07.2015 12:11
Powered by: Profistranky CMS