Archív
Oslavy významných životných jubileí 104 rokov - p. M. Zaffiryová a p. M. Terifajová

Dňa 9.9.2015 oslávili svoje významné životné jubileá - dožitých 104 rokov dve klientky nášho zariadenia, pani Mária Terifajová a pani Mária Zaffíryová. Pevné zdravie, vitalitu a veľa príjemných chvíľ v kruhu najbližších im popriala rodina,  námestníčka primátora mesta Košice Renáta Lenártová, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Zuzana Jusková, riaditeľka zariadenia VIA LUX – DSS a ZpS Naďa Mudráková, ďalší gratulanti a hostia. K dobrej nálade im zahrala aj hudobná skupina LUX a dve básne im zarecitovali klientky nášho zariadenia.

 
11.09.2015 10:48
Powered by: Profistranky CMS