Archív
Október – mesiac úcty k starším 2019

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer 3 desaťročia. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí.

Pri tejto príležitosti sa dňa 11. 10. 2019 v našom zariadení konalo kultúrne podujatie, v ktorom prišli všetkých prijímateľov pozdraviť a predstaviť sa so svojím programom deti z Materskej školy v Barci. S ľudovými piesňami v doprovode akordeónu vystúpili aj členovia z Občianskeho združenia Dom Pátra Pia.

17.10.2019 12:20
Powered by: Profistranky CMS