Archív
Návšteva Múzea letectva v Košiciach 2019

Jeden z posledných letných dní využili prijímatelia časti Domova sociálnych služieb na návštevu Múzea letectva v Košiciach. Dňa 10.9.2019 mohli za prítomnosti sprievodcu obdivovať históriu letectva od prvých pokusov človeka dostať sa do vzduchu prostredníctvom rôznych technických prostriedkov až po súčasnosť. Zážitkom bola možnosť pozrieť sa na palubu vládneho špeciálnu, ktorý je od roku 2017 súčasťou exponátu tohto múzea. Niektorí prijímatelia si zaspomínali na časy prežité v povinnej vojenskej službe, ktoré trávili práve pri týchto strojoch. Prijímatelia boli nadšení a neskrývali radosť z možnosti navštíviť túto časť Košického letiska.

16.09.2019 13:09
Powered by: Profistranky CMS