Archív
Návšteva Múzea leteckej a cestnej dopravy

Úsek starostlivosti o klienta usporiadal dňa 2.10.2013 pre prijímateľov návštevu Múzea leteckej a cestnej dopravy. Súčasťou prehliadky bol odborný výklad zameraný na históriu vystavených lietadiel z celého sveta. Počas prehliadky cestnej dopravy prijímatelia mali možnosť dozvedieť sa o tom, ako sa vyvíjala cestná doprava a vidieť automobily a motocykle, na ktoré sa niektorí prijímatelia ešte pamätajú. Akcia medzi prijímateľmi mala veľmi pozitívny ohlas.

Mgr. L.Sakáčová, 04.10.2013 12:46
Powered by: Profistranky CMS