Archív
Návšteva historického centra mesta Košice

Dňa 20. 7. 2021 navštívili naši seniori historické centrum mesta Košice, kde ako prvá bola prehliadka najväčšieho kostola na Slovensku, ktorý je zároveň najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Dóm svätej Alžbety je hlavnou dominantou mesta. Našim seniorom boli predstavené atraktívne priestory chrámu, ako aj  zaujímavé stredoveké legendy, ktoré o najvýznamnejšej stavbe uhorskej gotiky dodnes kolujú. Okrem nedeľných bohoslužieb sa v chráme usporadúvajú koncerty Štátnej filharmónie Košice a každoročne v septembri sa tu koná Medzinárodný organový festival, ktorý je najstarším organovým festivalom na Slovensku. Seniorov očarila aj Kaplnka sv. Michala postavená na území stredovekého mestského cintorína. Zaujala ich svojou bohatou históriou a príbehmi, ktoré sa skrývajú za jej stenami, v podzemných útrobách či v jej blízkom okolí. Tí odvážnejší si zas mohli vychutnať úžasný výhľad na časť mesta, ku ktorému bolo potrebné  zdolať 160 úzkych a vysokých schodov Žigmundovej veže. Unikátom je, že mesto Košice má aj dnes svojho zvonára, ktorý každú nedeľu ručne rozoznieva tieto katedrálne zvony severnej veže nádherného gotického chrámu. 

Ukončenie prehliadky naši seniori strávili pri voňavej káve a chutnom zákusku v neďalekej cukrárni, kde vyjadrili spokojnosť a úprimné osobné poďakovanie darcovi nezabudnuteľnej prehliadky jednej historickej časti mesta Košíc.

27.07.2021 07:31
Powered by: Profistranky CMS