Archív
Návšteva etnografického múzea HUMNO

Etnografické múzeum HUMNO sa nachádza na Cottbuskej ulici 36 v Košiciach. Okrem odborného výkladu a histórie múzea sme mali možnosť spoznať výrobné techniky a technológie, spôsoby obživy, stravovania, bývania, odevnú kultúru a ľudovú výtvarnú kultúru obyvateľov východného Slovenska. Mnohé z vystavovaných predmetov a nástrojov dennej potreby našich predkov oslovili našich klientov, nakoľko ich sami veľmi dobre poznali osobne z čias svojho života, či už s nimi pracovali, alebo sa s nimi mohli stretnúť u svojich rodičov a starých rodičov. Výstava vyvolala u klientov neuveriteľné pocity a stretla sa s ich mimoriadnym ohlasom. Svoje zážitky a dojmy preniesli neskôr na papier vo svojej umeleckej tvorbe pri denných aktivitách.

12.10.2011 00:00
Powered by: Profistranky CMS