Archív
Našim jubilantom

Dňa 18.10.2013 sme pri príležitosti mesiaca úcty k starším oslávili okrúhle životné jubileá našich prijímateľov. Oslávencom zablahoželala pani riaditeľka Ing. Nadežda Mudráková. K slávnostnej atmosfére prispeli aj deti z MŠ svojim kultúrnym programom.

Bc. A.Fričovská, 21.10.2013 13:58
Powered by: Profistranky CMS