Archív
Naši jubilanti

Oslavy jubilantov organizujeme v našom zariadení už tradične každý štvrťrok, aby sme zablahoželali klientom, ktorí oslavovali svoje životné jubileá. Stalo sa tak vo štvrtok 22.marca 2012.  Prítomných privítala vedúca úseku starostlivosti o klienta Mgr. Magdaléna Ilková, ktorá našim oslávencom popriala hlavne pevné zdravie a ešte veľa radosti zo života. Atmosféru už tradične spríjemnili svojim vystúpením členovia našej hudobno-speváckej skupiny LUX. Zaspievali mnohé zo svojich hitov, ktoré všetkých prítomných rozohriali a pobavili. Po slávnostnej časti pokračovalo stretnutie príjmeným posedením pri občerstvení. Každý oslávenec si odniesol okrem výbornej nálady aj darček v podobe kvietka. Aj v tento deň sme mali príležitosť prežiť s našimi klientmi nezabudnuteľné chvíle radosti.

22.03.2012 08:46
Powered by: Profistranky CMS