Archív
Most úsmevov 2015

Prijímatelia VIA LUX z dramatického krúžku sa 4 krát zúčastnili na festivale ,,Most úsmevov“, ktorý sa konal dňa 27.05.2015 v Rožňave. Most úsmevov poukazuje, že aj ľudia so zdravotným znevýhodnením majú schopnosti, talent, tvorivosť a iniciatívu. Prijímatelia si pripravili scénku pod názvom ,,Medovníkový domček“, s ktorou zaujali porotu aj divákov. Festival prebiehal v príjemnej atmosfére, ktorá bola plná dobrej nálady, úsmevov a spevu.

01.06.2015 12:18
Powered by: Profistranky CMS