Archív
Most úsmevov 1.6.2022

Aj tento rok, ako po iné roky sme sa stretli na krásnom podujatí festivalu dramatickej tvorivosti, ktoré organizuje DOMKO – Domov sociálnych služieb Košice. Pod záštitou predsedu KSK  sa každé vybrané zariadenie malo možnosť predviesť v tom , v čom je výnimočné.  Naši prijímatelia predviedli divadelno-hudobno-pohybové predstavenie z názvom „Ideme na sobáš“. Ich scénka o stratenom ženíchovi  zožala veľký potlesk a búrlivé ovácie obecenstva.

01.06.2022 09:13
Powered by: Profistranky CMS