Archív
Mesiac úcty k starším vyvrcholil kytičkou melódií

Kytička melódiiDňa 20. októbra pripravilo naše zariadenie pre seniorov kytičku melódii v podobe programu, ktorý si pre našich klientov pripravili deti z miestnej materskej škôlky. Celé dopoludnie sa nieslo v slávnostnom tóne. Deti a seniori si navzájom spríjemnili vzácne chvíle pohody a s láskou rozdávali duchovné darčeky v podobe spevu, tanca i hovoreného slova. Úvodné slová predniesla pani riaditeľka Ing. Nadežda Mudráková. Program pokračoval básňou "Matka" v podaní našej recitátorky pani Eleonóry Ďurišovej a vystúpením tunajšej speváckej skupiny LUX. Spestrením krásneho stretnutia bol kultúrny program detí z barčianskej materskej škôlly, ktoré predniesli pásmo piesní, básničiek a tanca. Po skončení vystúpenia a programu zamestnanci rozdali účastníkom občerstvenie a ovocné dobroty.

Stretnutie sa páčilo detičkám rovnako ako seniorom a veríme, že mnohých motivovalo k vyššej úcte medzi generáciami navzájom. Október je mesiacom úcty mladších k tým skôr narodeným. Ale na túto úctu a pozornosť by sme nemali zabúdať počas celého roka.

Kytička melódii Kytička melódii Kytička melódii

Ďalšie fotografie z podujatia

20.10.2011 10:18
Powered by: Profistranky CMS