Archív
Medzinárodný deň stromov

Cieľom tohto dňa bolo podporiť záujem prijímateľov o lesy, hory, prírodu a informovať ich o jej poslaní, význame a nenahraditeľnosti. Stromy nám dávajú kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, sú pre nás vzácnym darom, ktorý si máme vážiť. S prijímateľmi sme boli na prechádzke v prírode za účelom lepšieho spoznania drevín a jej využitie. Zamerali sme sa hlavne na znaky, podľa ktorých sa dajú stromy rozoznať. Medzi prijímateľmi sa rozprúdila bohatá diskusia o stromoch, vymenili si navzájom svoje poznatky.

 
22.10.2015 08:50
Powered by: Profistranky CMS