Archív
Medzinárodný deň priateľstva

V živote sú chvíle, kedy premýšľame o priateľstve, o jeho prospešnosti či opaku. V núdzi poznáš priateľa. Priateľ je človek, ktorý príde, keď všetci ostaní odídu. Aj v našom zariadení si prijímatelia úseku DSS pripomenuli Medzinárodný deň priateľstva dňa 30.07.2015. Na spoločnom stretnutí sme sa rozprávali o potrebe priateľstva, ktoré je zvlášť dôležité v zariadení, kde prijímatelia žijú bez svojich najbližších príbuzných. Na posedení sme si zaspievali aj známe pesničky o priateľstve, prečítali sme si zopár citátov. Akcia sa stretla s veľkým záujmom, prijímatelia boli veľmi dojatí a všetci sme si sľúbili viac spolupatričnosti, pomoci, ohľaduplnosti a priateľstva medzi sebou. Na záver stretnutia si prijímatelia medzi sebou vymenili náramky priateľstva.

11.08.2015 10:59
Powered by: Profistranky CMS