Archív
Medzinárodný deň hudby

Hudba je konkrétnejší druh umenia, ktorého výrazovými prostriedkami sú tóny, harmónia, melódia, rytmus a farba. Hudba je matematická veda.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby sa uskutočnilo hudobné posedenie s prijímateľmi úseku DSS. Cieľom bolo lepšie poznať hudobné umenie, priateľstvo medzi národmi a vzájomné uznanie estetických hodnôt. Celá atmosféra bola spríjemnená hrou na klavíri našej prijímateľky pani Mgr. Art. M. Ivanovej.

14.10.2016 13:35
Powered by: Profistranky CMS