Archív
Medzinárodný deň hlavolamov – 13.07.2015

Ernő Rubik bol jeden z tých, ktorý sa podieľal na tvorbe hlavolamov, ktoré boli zamerané na precvičovanie pozornosti, sústredenia a dôvtipu. Pri príležitosti medzinárodného dňa hlavolamov sme pre prijímateľov DSS pripravili kvízové dopoludnie, ktoré bolo zamerané na skupinové hry, pri ktorých si prijímatelia precvičovali ruky, tvár a prsty. Tieto hry pomáhajú prijímateľom pri sebakontrole a kontrolovaní impulzívneho správania. Prijímatelia si sami zvolili absolútneho víťaza kvízového dopoludnia, ktorý obdržal odmenu. Ostatní prijímatelia boli odmenení za účasť sladkou odmenou.

16.07.2015 12:01
Powered by: Profistranky CMS