Archív
Literárny maratón 2012

Cieľom literárneho maratónu je propagovať literatúru a jej autorov prostredníctvom zážitkového čítania. Špecifickým znakom tohtoročného čítania bol akcent na poéziu. Prednášateľmi poézie boli žiaci 2. ročníka košického konzervatória. Príjemným spestrením medzi jednotlivými prednesmi ukážok tvorby zahraničných autorov bola hra na gitare, ktorá sa niesla v duchu španielského temperamentu. Keďže rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a medzigeneračného dialógu, tohtoročný literárny maratón zavítal aj do nášho zariadenia.

     
31.05.2012 14:06
Powered by: Profistranky CMS