Archív
HUMNO

Etnografické múzeum Humno, ktoré sa nachádza v Košiciach na Cottbuskej ulici. Okrem odborného výkladu v podaní majiteľa múzea pán Juraja Barlu a histórie múzea mali návštevníci možnosť spoznať výrobné techniky a technoógie, spôsoby obživy, stravovania, bývania, odevnú kultúru a ľudovú výtvarnú kultúry obyvateľov východného Slovenska. Mnohé z vystavovaných predmetov a nástrojov dennej potreby našich predkov oslovili našich klientov, nakoľko ich sami veľmi dobre poznali osobne z čias svojho života, či už s nimi pracovali, alebo sa s nimi mohli stretnúť u svojich rodičov a starých rodičov. Výstava vyvolal u klientov neuveriteľné pocity a stretla sa s ich mimoriadnym ohlasom.

02.04.2012 17:24
Powered by: Profistranky CMS