Archív
Gustatorická terapia

Človek rozlišuje päť základných chutí – sladkú, kyslú, horkú, slanú a umami. Zmyslovým orgánom chuti je jazyk, reaguje na chemické látky v potravinách, jeho hlavnou úlohou je rozoznávať jednotlivé chute a okrem iného aj hodnotiť či je, alebo nie je bezpečné  danú potravinu konzumovať. Správnu funkciu chuťového organu a rozoznávanie jednotlivých chutí sme si vyskúšali pri gustatorickej terapii.

   
   
   
   
16.04.2021 12:05
Powered by: Profistranky CMS