Archív
Deň otvorených dverí - jún 2017

Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 14.6.2017 bol sprevádzaný bohatým kultúrnym programom. Úvodné slovo mala pani riaditeľka, ktorá čo najsrdečnejšie privítala všetkých prítomných. Členovia dramatického krúžku pestrým programom spríjemnili celú atmosféru nielen prijímateľom, ale aj ich rodinným príslušníkom a širokej verejnosti. Návštevníci zariadenia mohli nazrieť do otvorených dielní, v ktorých ich čakali zamestnanci spolu s prijímateľmi. Mali možnosť vidieť činnosti, na ktorých sa prijímatelia pravidelne zúčastňujú. Za tento nádherný deň ďakujeme všetkým prijímateľom, rodinným príslušníkom, známym či kamarátom, ktorí si našli čas a prišli medzi nás. O dobrú náladu sa nám taktiež postarala hudobná skupina LUX, ktorá svojimi nádhernými piesňami spríjemnila celú atmosféru.

   
15.06.2017 12:50
Powered by: Profistranky CMS