Archív
Canisterapia 2015

Dňa 5.3.2015 sa uskutočnila v zariadení VIA LUX canisterapia, ktorá potešila mnohých prijímateľov. Je to jedna z nových foriem terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Prijímatelia mohli psíkov pohladkať, či dokonca ich za poslušnosť odmeniť dobrotou. Imobilní prijímatelia, ktorých psi potešili na izbách, mali zo stretnutia prijemný zážitok. Radosť a spokojnosť prijímateľov bola viditeľná od samého začiatku až po koniec canisterapie.

   
         
     

 

 

 
12.03.2015 08:22
Powered by: Profistranky CMS