Archív
Bez stromov by na Zemi nemohol existovať život...

Aj tento rok sme si s prijímateľmi úseku domova sociálnych služieb pripomenuli ,,Medzinárodný deň stromov". Stromy sú zázračné. Udržujú čistý vzduch, redukujú hluk, zlepšujú kvalitu vody, pomáhajú predchádzať erózii, poskytujú nám jedlo, stavebný materiál, vytvárajú tieň a robia našu krajinu krásnou na pohľad. Stromy sú pre nás vzácnym darom a svoj deň majú 20. októbra. Počas prechádzky v parku sme s prijímateľmi viedli diskusiu na tému stromov, lesov a prírody.

 

 

26.10.2017 14:32
Powered by: Profistranky CMS