Archív
Beseda na tému - Aj v staršom veku sa dá študovať

Október - Mesiac úcty k starším - by sme mohli premenovať na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami. Dňa 24.10.2011 v dopoludňajších hodinách prebehlo stretnutie seniorov nášho zariadenia na besede s názvom "Aj v staršom veku sa dá študovať". Pozvanie prijal riaditeľ Senior domu v Košiciach pán Ing. Ladislav Varga, aby nám predstavil činnosti a aktivity tohto seniorského vzdelávacieho ištitútu. Zdôraznil okrem potreby vzájomného dialógu, aj čoraz väčšiu nutnosť vzdelávania v staršom veku, ktoré pomáha orientovať sa aj týmto vekovým kategóriam v moderných časoch. Každý účastník besedy obdržal informačný materiál k prednášanej téme so všetkými potrebnými informáciami týkajúcimi sa vzdelania a voľnočasových aktivít a rozviedli diskusiu na individuálne témy účastníkov. V diskusii pán Varga odpovedal na všetky otázky mnohých poslucháčov, ktorí sa mohli priamo na mieste dozvedieť o pripravovaných ale aj už prebiehajúcich krúžkoch, možnostiach, cenách a voľných miestach v tomto vzdelávacom inštitúte.

Seniori nášho zariadenia hodnotili besedu s nadšením a ďakovali za cenné rady a aktuálne informácie, ktoré sa behom besedy dozvedeli.

24.10.2011 00:00
Powered by: Profistranky CMS