Archív
Animoterapia

Animoterapia je liečenie pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Liečivé pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto potrieb v kombinácii s dotykom živej bytosti pomáha uviesť prijímateľov do lepšieho duševného stavu. V našom zariadení sme začali využívať metódu animoterapie, ktorú nám prišli previesť študenti zo strednej veterinárnej školy. Naši prijímatelia sa zoznámili s rôznymi druhmi zvierat, ktoré bežne v našom okolí nestretávame. Prejavili veľký záujem o túto terapiu a potešili sa novým zaujímavým poznatkom.

21.10.2015 08:25
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu platí v zariadení VIA LUX- DSS a ZpS od 29.09.2020 ZÁKAZ  NÁVŠTEV !

 

Ďakovný list
Komunikácia prostredníctvom videohovoru
Powered by: Profistranky CMS