Archív
,,Zlatý slávik 2015“

Dňa 19.11.2015 sa v Košiciach – Barci uskutočnil 1. ročník speváckej súťaže ,,Zlatý slávik“. Zúčastnilo sa na ňom16 prijímateľov z 9 zariadení nášho kraja. Hudba a spev je to, čo je im veľmi blízke. Súťažiaci neváhali vystúpiť na pódium a sálou sa niesol kolotoč krásnych ľudových, ale aj moderných piesní. Tak ako na každej súťaži, tak aj na našej nesmela chýbať porota a hostia. Podujatie bolo naplnené láskou, dobrou náladou a pozitívnou energiou. Pre súťažiacich, ale aj hostí bolo pripravené občerstvenie. Každý súťažiaci bol odmenený okrem bohatého potlesku aj sladkou medailou a diplomom.

 

01.12.2015 10:16
Powered by: Profistranky CMS