Archív
,,HÝB SA SLOVENSKO“

,,Hýb sa Slovensko“ – v rámci tohto celoslovenského podujatia sa aj naše zariadenie zapojilo a pripravilo FIT športové dopoludnie. Zúčastnilo sa na ňom 38 prijímateľov. V športovom oblečení cvičili v átriu zariadenia za doprovodu hudby a predcvičovaním rehabilitačnou pracovníčkou. Do cvičenia boli zapojení aj prijímatelia s pohybovým obmedzením, pripútaní na invalidný vozík. Akcia medzi prijímateľmi mala veľký ohlas, bola bezprostredná. Prijímatelia sa pohybom aktivizovali. Po cvičení sa občerstvili zdravou výživou, o ktorej si zároveň vypočuli prednášku: ,,Dôležitosť kvality stravy pre zdravý život“. V závere si spoločne zaspievali a zatancovali.

13.09.2017 10:06
Powered by: Profistranky CMS