Archív
„Stretnutie s rodinami“

Pre upevnenie dobrých vzťahov medzi pracovníkmi zariadenia a rodinnými príslušníkmi, či priateľmi našich prijímateľov sme usporiadali v jedálni stretnutie, ktoré sa konalo dňa 5. 9. 2017 s týmto programom:

-          Prezentácia jednotlivých aktivít za časť ZpS – dataprojektor

-         Oboznámenie s pripravovanými kultúrno-spoločenskými akciami a aktivitami do konca roka 2017

-        Oboznámenie so samohodnotením a hodnotením kvality poskytovaných sociálnych      služieb za             1. polrok 2017

-         Prehliadka tvorivých dielní a zariadenia

-         Diskusia

V závere sme sa rozlúčili s prijímateľmi a návštevníkmi s prianím, aby sme sa o rok takto všetci zišli pri ďalšom stretnutí.

19.09.2017 08:43
Powered by: Profistranky CMS