Archív
„Návšteva verejnej knižnice Jána Bocatia v Barci“

Marec, mesiac knihy - pri tejto príležitosti sme dňa 23.3.2017 s prijímateľmi navštívili verejnú knižnicu Jána Bocatia v Barci. V miestnej knižnici sa uskutočnila prednáška o vzniku a činnosti knižnice Jána Bocatia a o jeho živote. Všetkých návštevníkov knižnice zaujal pôvod a výroba papiera. Prednáška vedená knihovníčkou knižnice bola spojená s biblioterapiou – čítanie z ukážkovej knihy a s tvorivou dielňou, čo bolo na záver odmenené vrúcnym poďakovaním a potleskom.

   
   
   
03.04.2017 11:39
Powered by: Profistranky CMS