Archív
„Katarínska zábava 2016“

Tradičným a veľmi obľúbeným kultúrno – spoločenským podujatím v našom zariadení je Katarínska zábava. Tento rok sa konala dňa 24. 11. 2016 v jedálni zariadenia. V úvode pani riaditeľka zablahoželala všetkým Katarínam k ich sviatku a nasledovalo poďakovanie a odmeňovanie prijímateľov, ktorí boli počas celého roka nápomocní pri vedení tunajšej knižnice a pri vyplácaní dôchodkov ako svedkovia. Nezabudlo sa ani na členov výboru, v ktorom sú zastúpení prijímatelia zariadenia.

Veselú náladu rozprúdila hudobná skupina Pavelčákovci, o občerstvenie v podobe zabíjačkových špecialít sa postarali zamestnanci kuchyne a samozrejme nesmela chýbať bohatá tombola.

 
07.12.2016 08:47
Powered by: Profistranky CMS