Archív
„Čarodejnícka zábava“

Pod záštitou primátora mesta Košice R. Rašiho v spolupráci s Radou seniorov sa naši klienti zariadenia zúčastnili „Čarodejníckej zábavy“, ktorá sa uskutočnila v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Originálny seniorský tanečný večer zahájil primátor mesta Košice, ktoý spolu s ďalšími hosťami poprial všetkým prítomným veselú zábavu. Milým prekvapením bol pre našich klientov skvelý kultúrny program a chutné občerstevenie.

09.11.2015 11:16
Powered by: Profistranky CMS