O nás
Opatrenia - usmernenie ohľadom návštevy zariadenia

  

Návštevu je nutné si najneskôr  deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. ( Pondelok – Piatok)  na telefónnych číslach :

 

Zariadenie pre seniorov –     Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

 

Domov sociálnych služieb –  Mgr. Móderová – 055/6116325

 

Špecializované zariadenie -   Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

 

 

      Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

 

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Streda –     9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Piatok -      9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

 

 

      Pri vstupe do zariadenia každému návštevníkovi bude zmeraná teplota  bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia ( zvýšená teplota nad 37,2 ̊ C, kašeľ, sekrécia z nosa) nebude návštevníkovi umožnený vstup do zariadenia ( ani do vonkajších priestorov). Po odmeraní teploty je návšteva povinná zapísať sa do Dennej evidencie návštev ( Príloha č. 1) a vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupe.

 

 

 

      Návšteva a prijímateľ sú povinní mať počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty ( respirátor FFP2)

 

 

 

      zabezpečiť odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby

 

 

      pri stupni ostražitosti I. a II. u všetkých návštev u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*) sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto: Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 24 hodín  pri AG teste, alebo 72 hodín  pri PCR teste.

 

 

 

      Osobám mladším ako 12 rokov nebude umožnený vstup do zariadenia.

 

Čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou,

 

27.04.2021 10:57
Powered by: Profistranky CMS