O nás
Komunikácia prostredníctvom videohovoru

Komunikácia prostredníctvom videohovou

Od 15.3.2021 je vďaka nadácii SPP možnosť sprostredkovania videohovou s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení VIA LUX prostredníctvom aplikácie „Skype“.
Rodinní príslušníci si môžu nájsť konto každého príslušného oddelenia podľa mena:


Špecializované zariadenie: 1oddeleniesz


Zariadenie pre seniorov:    2oddeleniezps
                                        5oddeleniezps


Domov sociálnych služieb: 3oddeleniedss
                                        4oddeleniedss

sprostredkovanie videohovoru je možné:

v utorok, štvrtok a piatok od 9:00 hod. - 11:00 hod.

v stredu                            od 13:30 hod. - 15:00 hod.

V prípade potreby kontaktujte príslušnú sociálnu pracovnícku.
Sme radi, že môžeme aspoň takouto formou zabezpečiť kontakt našich prijímateľov s ich
rodinnými príslušníkmi.

01.04.2021 12:00
Powered by: Profistranky CMS