Archív
Stretnutie s príbuznými našich prijímateľov

Dňa 05.09. 2017 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo stretnutie rodinných príslušníkov sociálnych služieb časti ŠZ v spoločenskej miestnosti na I. oddelení.

Stretnutie otvorila vedúca ÚSoK ŠZ - PhDr. Cibríková, ktorá všetkých prítomných srdečne privítala a oboznámila ich s programom stretnutia.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť prítomných so zmenami, novinkami, ktoré sa uskutočnili v zariadení od začiatku aktuálneho roka. 

O svojich činnostiach s prijímateľmi porozprávali sociálna pracovníčka, zodpovedná sestra, fyzioterapeut a inštruktorka sociálnej rehabilitácie.

Rodinní príslušníci vyjadrili poďakovanie a spokojnosť  s poskytovanými službami.

18.10.2017 12:59
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS