Archív
Stretnutie s príbuznými našich prijímateľov

Dňa 05.09. 2017 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo stretnutie rodinných príslušníkov sociálnych služieb časti ŠZ v spoločenskej miestnosti na I. oddelení.

Stretnutie otvorila vedúca ÚSoK ŠZ - PhDr. Cibríková, ktorá všetkých prítomných srdečne privítala a oboznámila ich s programom stretnutia.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť prítomných so zmenami, novinkami, ktoré sa uskutočnili v zariadení od začiatku aktuálneho roka. 

O svojich činnostiach s prijímateľmi porozprávali sociálna pracovníčka, zodpovedná sestra, fyzioterapeut a inštruktorka sociálnej rehabilitácie.

Rodinní príslušníci vyjadrili poďakovanie a spokojnosť  s poskytovanými službami.

18.10.2017 12:59
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS