Archív
Beseda na tému - Aj v staršom veku sa dá študovať

Október - Mesiac úcty k starším - by sme mohli premenovať na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami. Dňa 24.10.2011 v dopoludňajších hodinách prebehlo stretnutie seniorov nášho zariadenia na besede s názvom "Aj v staršom veku sa dá študovať". Pozvanie prijal riaditeľ Senior domu v Košiciach pán Ing. Ladislav Varga, aby nám predstavil činnosti a aktivity tohto seniorského vzdelávacieho ištitútu. Zdôraznil okrem potreby vzájomného dialógu, aj čoraz väčšiu nutnosť vzdelávania v staršom veku, ktoré pomáha orientovať sa aj týmto vekovým kategóriam v moderných časoch. Každý účastník besedy obdržal informačný materiál k prednášanej téme so všetkými potrebnými informáciami týkajúcimi sa vzdelania a voľnočasových aktivít a rozviedli diskusiu na individuálne témy účastníkov. V diskusii pán Varga odpovedal na všetky otázky mnohých poslucháčov, ktorí sa mohli priamo na mieste dozvedieť o pripravovaných ale aj už prebiehajúcich krúžkoch, možnostiach, cenách a voľných miestach v tomto vzdelávacom inštitúte.

Seniori nášho zariadenia hodnotili besedu s nadšením a ďakovali za cenné rady a aktuálne informácie, ktoré sa behom besedy dozvedeli.

24.10.2011 00:00
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS