Archív
,,HÝB SA SLOVENSKO“

,,Hýb sa Slovensko“ – v rámci tohto celoslovenského podujatia sa aj naše zariadenie zapojilo a pripravilo FIT športové dopoludnie. Zúčastnilo sa na ňom 38 prijímateľov. V športovom oblečení cvičili v átriu zariadenia za doprovodu hudby a predcvičovaním rehabilitačnou pracovníčkou. Do cvičenia boli zapojení aj prijímatelia s pohybovým obmedzením, pripútaní na invalidný vozík. Akcia medzi prijímateľmi mala veľký ohlas, bola bezprostredná. Prijímatelia sa pohybom aktivizovali. Po cvičení sa občerstvili zdravou výživou, o ktorej si zároveň vypočuli prednášku: ,,Dôležitosť kvality stravy pre zdravý život“. V závere si spoločne zaspievali a zatancovali.

13.09.2017 10:06
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS