Archív
,,HÝB SA SLOVENSKO“

,,Hýb sa Slovensko“ – v rámci tohto celoslovenského podujatia sa aj naše zariadenie zapojilo a pripravilo FIT športové dopoludnie. Zúčastnilo sa na ňom 38 prijímateľov. V športovom oblečení cvičili v átriu zariadenia za doprovodu hudby a predcvičovaním rehabilitačnou pracovníčkou. Do cvičenia boli zapojení aj prijímatelia s pohybovým obmedzením, pripútaní na invalidný vozík. Akcia medzi prijímateľmi mala veľký ohlas, bola bezprostredná. Prijímatelia sa pohybom aktivizovali. Po cvičení sa občerstvili zdravou výživou, o ktorej si zároveň vypočuli prednášku: ,,Dôležitosť kvality stravy pre zdravý život“. V závere si spoločne zaspievali a zatancovali.

13.09.2017 10:06
Vyhľadávanie
Galéria fotografií

Kalendár udalostí
Prenájom spoločných priestorov

VIA LUX – DSS a ZpS vyhlasuje zámer na prenájom časti spoločných priestorov vo vstupnej hale VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca na umiestnenie 1ks samoobslužného nápojového automatu a 1ks samoobslužného automatu rýchleho občerstvenia.

Zámer na prenájom

 

 

 

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS