Archív
Výlet vo Vysokých tatrách

V dňoch 17.9. - 20.9.2013 sa naši prijímatelia zúčastnili 4-dňového výletu vo Vysokých tatrách - Stará lesná v Penzióne Pažický. V rámci výletu sa naši prijímatelia previezli tatranskou železnicou do Starého Smokovca a poprechádzali sa po Tatranskej Lomnici, zúčastňovali sa tématických vychádzok spojených so zberom prírodnín, výrobou predmetov z nich a spoznávaním prírodných krás našich veľhôr. Vo večerných hodinách prebiehali súťaže, hry, divadielko a diskotéka. Výlet s prijímateľmi splnil účel - relaxáciu, spoločenské vyžitie, upevnenie medziľudských vzťahov, spoznávanie prírodných krás našich veľhôr a obohatenie vedomostí.

Mgr. L.Sakáčová, 23.09.2013 13:36
Powered by: Profistranky CMS